10-dagers vignett Østerrike

Hvem trenger 10-dagers vignett for Østerrike?

Den elektroniske vignett med en gyldighet på 10 dager er spesielt interessant for de veibrukerne som kun har til hensikt å bruke de østerrikske motorveiene og motorveiene i en kort periode. Som navnet antyder, er den gyldig i 10 påfølgende dager og er dermed den korteste av de tilgjengelige vignettalternativene (andre vignettalternativer inkluderer 2-måneders vignett og 1-års vignett). Dette gjør den spesielt attraktiv for ferierende og transittreisende.