10-dňová diaľničná známka Rakúsko

Kto potrebuje 10-dňovú vinietu pre Rakúsko?

E-vineta s platnosťou 10 dní je obzvlášť zaujímavá pre tých cestujúcich, ktorí majú v úmysle používať rakúske diaľnice a rýchlostné cesty iba na krátky časový úsek. Ako názov naznačuje, je platná 10 po sebe nasledujúcich dní a je tak najkratšou možnosťou viniet (iné možnosti viniet zahŕňajú 2-mesačnú vinietu a 1-ročnú vinetu). To ju robí obzvlášť atraktívnou pre dovolenkárov a cestujúcich na tranzit.