10-denní viněta Rakousko

Kdo potřebuje 10denní vinětu pro Rakousko?

E-viněta s platností 10 dní je zejména zajímavá pro ty uživatele silnic, kteří mají v úmyslu využívat rakouské dálnice a rychlostní silnice po krátkou dobu. Jak název naznačuje, platí 10 po sobě jdoucích dní a je tak nejkratší možností vinět (další možnosti vinět zahrnují dvouměsíční vinětu a jednoletou vinětu). To ji činí zvláště atraktivní pro dovolenkové a tranzitní cestující.